Bij Mount Leon bieden we een uitgebreid scala aan diensten met betrekking tot werken in besloten ruimten, inclusief het gebruik van perslucht, het houden van wacht en het waarborgen van veiligheid. We begrijpen dat besloten ruimten verschillende vormen en omgevingen kunnen hebben, waaronder waterputten, septische putten en riool- of waterkanalen. Hier is hoe we u kunnen helpen:


Werken met Perslucht en Veiligheid in Besloten Ruimten:


Persluchtwerken: Onze rope access technici zijn getraind en uitgerust om werken uit te voeren waarbij perslucht nodig is. Dit kan onder andere het reinigen, onderhouden of repareren van apparatuur in besloten ruimten omvatten. We zorgen ervoor dat de juiste veiligheidsmaatregelen worden genomen bij het werken met perslucht om de gezondheid en veiligheid van onze technici te waarborgen.


Veiligheidswacht: Veiligheid is van het grootste belang bij werken in besloten ruimten. We kunnen ervaren wachthouders leveren die toezicht houden op de werkzaamheden en zorgen voor de veiligheid van degenen die in de besloten ruimte werken. Onze wachthouders zijn goed opgeleid en bekend met de veiligheidsprocedures en -protocollen die specifiek zijn voor besloten ruimten.


Veiligheid bij Waterputten, Septische Putten en Riool- of Waterkanalen: We begrijpen dat werken in waterputten, septische putten en riool- of waterkanalen specifieke uitdagingen met zich meebrengt. Onze technici zijn goed bekend met de vereisten en veiligheidsmaatregelen die nodig zijn bij het werken in deze omgevingen. We zorgen voor de juiste veiligheidsuitrusting en procedures om een veilige werkomgeving te waarborgen.


Bij Mount Leon hebben we de expertise en ervaring om werken uit te voeren in verschillende besloten ruimten, waaronder waterputten, septische putten en riool- of waterkanalen. We kunnen persluchtwerken uitvoeren, wachthouders leveren en de veiligheid waarborgen tijdens de werkzaamheden. Vertrouw op ons voor professionele en veilige diensten in besloten ruimten.