SNOEIEN

Een boom is in normale omstandigheden perfect in staat zichzelf te ontdoen van de dode en niet levensvatbare takken. 

Het is soms echter nodig om de symbiose tussen boom en mens te optimaliseren. Wij helpen u dan ook graag verder om uw tuin van meer natuurlijk licht te voorzien of een  preventieve veiligheidssnoei toe te passen. Dit houdt in dat wij vanuit de kruin van de boom alle dode en gevaarlijke takken verwijderen op een manier dat de boom hier minimale schade en last van ondervindt. 

Ook voor het jaarlijks of meerjaarlijks knotten van bomen kan u bij Mount Leon Tree Care terecht.

Begeleiding snoei

In het eindbeeld van een boom is soms uit esthetische of veiligheidsredenen een takvrije stam vastgelegd, bijvoorbeeld bij straat- en laanbomen. Door begeleidingssnoei krijg je een rechte, fout- en takvrije stam en een evenwichtige kroon. Om dit te bereiken worden de laagste takken en alle probleemtakken weggesnoeid tijdens regelmatig terugkerende snoeibeurten. Eenmaal de vereiste takvrije stamlengte bereikt is, houdt de begeleidingssnoei op. Als er geen takvrije stam moet zijn, is ook geen begeleidingssnoei nodig.